Privacybeleid

PRIVACY BELEID HANDMADE IN BELGIUM MARKT

Handmade In Belgium hecht veel belang aan uw privacy.
Alle gegevens die we nodig hebben voor het goede verloop van ons evenement en onze dienstverlening worden met de grootste voorzichtigheid bewaard. Uw gegevens zullen nooit ter beschikking aan derden worden gesteld.
Dit privacybeleid is van toepassing op het aanmelden op onze nieuwsbrief op onze website, de informatie die we ontvangen via het standhoudersformulier, het contactformulier en de mailings die we uitsturen naar pers en klanten.

De voorwaarden in dit privacybeleid zijn geldig vanaf 25/4/2018.
Ze beschrijven hoe wij uw gegevens verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.

U kan steeds contact met ons opnemen aangaande dit privacybeleid via onderstaande contactgegevens:

1. WIE ZIJN WIJ

Handmade In Belgium VZW
Kanaalstraat 79
3511 Kuringen (Hasselt)
mail: info@handmade-in-belgium.com
Tel: 0473/252795 (Hilde Groven) of 0473/820730 (Martina Vangeneugden)

2. VERWERKING GEGEVENS

2.1 GOOGLE DRIVE

Voor het opslaan van onze gegevens maken wij gebruik van een beveiligde account op Google Drive. Google Drive is in regel met de Europese wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

3. MAILINGS

3.1 1AND1
Mails die verzonden worden via het contactformulier op onze website worden verzonden via de servers van 1and1.com, zij staan garant voor het veilig verzenden van uw mail en zal deze nooit voor andere doeleinden gebruiken.

3.2 MAILCHIMP
Onze nieuwsbrieven worden verzonden via een derde partij, Mailchimp. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere technologiën die ervoor zorgen dat wij kunnen zien of een email werd geopend of gelezen. Mailchimp slaat uw gegevens beveiligd op.

3.3 MAILBOX
Gewone en zakelijke mails worden verzonden via de servers van 1and1.com. Zij zijn in regels met de privacywetgeving en hebben maatregelen getroffen om verlies of diefstal van uw gegevens te voorkomen. Mails die verzonden worden via de servers van 1and1.com zullen nooit door derden gelezen worden.

3.4 OPSLAG COMMUNICATIE
Wij bewaren e-mails of andere berichten die u naar ons verzendt in onze mailbox. Wanneer we u vragen naar persoonlijke gegevens heeft dit steeds tot doel om onze communicatie te verbeteren zodat we u een betere dienstverlening kunnen bieden. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers van Google Drive. Wij zullen nooit uw gegevens delen met derden.

4. FACTUREN EN BOEKHOUDING

4.1 BOEKHOUDING
Onze boekhouding worden bijgehouden door boekhoudkantoor Kantoor Nege. Zij zijn in regel met de Europese wetgeving inzake privacybeleid. Kantoor Nege zal uw gegevens enkel gebruiken voor het opstellen van een correcte boekhouding.

4.2 FACTURATIE
Onze facturatie wordt opgemaakt via Google Drive. Google Drive is in regel met de Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

4.3 INCASSOBUREAU
In geval het niet tijdig betalen van een factuur zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Dit incassobureau zal uw gegevens enkel gebruiken voor zijn dienstverlening en nooit delen met derden.

5. GEGEVENSVERWERKING

5.1 ALGEMEEN
Alle gegevens die we verzamelen dienen uitsluitend voor het verbeteren van onze dienstverlening en administratie. Enkel na uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij u een nieuwsbrief toesturen. U kan ten allen tijde uitschrijven op onze nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘uitschrijven’. Uw gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze boekhouding of wettelijke verplichtingen die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten. Deze derden zijn verplicht tot het geheimhouden van uw gegevens.

5.2 AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch verzameld worden door onze website hebben als doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (zoals IP-adres en browersgegevens) zijn geen persoonsgegevens.

6. TERMIJN VAN BEWARING
Zo lang wij van u geen bericht ontvangen dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken zullen wij uw gegevens bewaren in onze database op Google Drive. Echter wanneer u ons meldt dat u vergeten wilt worden zullen wij uw gegevens meteen verwijderen.
Facturen met persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang dit wettelijk vereist is.

7. UW RECHT OP INZAGE, VERBETERING, VERWIJDERING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS.
U kan steeds inzage krijgen in uw persoonsgegevens om deze te laten verbeteren of te verwijderen.
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan steeds door contact met ons op te nemen via info@handmade-in-belgium.com

8. COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, deze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren ervan. Wil je meer informatie over cookies? Neem dan een kijkje op deze pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Je kan altijd het gebruik van cookies uitschakelen via je webbrowser.

9. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
De meest recente versie van ons privacybeleid kan u steeds op deze pagina terugvinden. Wij behouden ons het recht deze versie ten allen tijde te wijzigen.