Inschrijvingsformulier standhouder

Inschrijvingsformulier Handmade In Belgium Markt op zondag 2 december 2018 in Cultuurcentrum Hasselt:

Vul hier het inschrijvingsformulier in, bij acceptatie nemen we je gegevens op bij de menukeuze
“standhouders”
De inschrijvingsperiode loopt tot 15 oktober 2018, je krijgt bericht of je geselecteerd bent voor deelname in de week van 15 oktober.

Persoonsgegevens

 

Bedrijfsgegevens

 • Vermeld hier wat je allemaal aanbiedt, wat de oorsprong is (producten van eigen makelij, doorverkoop van producten van andere designers. Heb je een webshop? Producten waarmee mensen zelf aan de slag kunnen enz...) Enkel verwijzen naar je facebookpagina geeft een onvoldoende beeld van wat jij allemaal wil aanbieden op de markt. En laat dat nu net zijn waar we aan de hand van deze beschrijving een zicht op wensen.
 • Gebruik http://www.wetransfer.com om je logo en enkele foto's (maximum 4) door te sturen naar info(at)handmade-in-belgium.com. Deze foto's en logo zullen gebruikt worden om je aan te kondigen op onze standhouderspagina.
 • Er bevindt zich een geldautomaat (bankkantoor) op wandelafstand. De meeste standhouders beschikken tegenwoordig over een eigen betaalterminal. Er wordt geen centraal bancontact toestel meer voorzien.
 • Geef hieronder in hoeveel flyers en posters je zou willen verspreiden van de Handmade in Belgium-markt indien je geselecteerd wordt. Maximaal aantal flyers: 200, maximaal aantal affiches: 10.
 • Voorgaand aan de beurs zullen we 2 bonnenboekjes verloten onder de bezoekers. Tijdens de beurs kunnen de winnaars van zo'n bonnenboekje bij de standhouders terecht om iets te kopen ter waarde van de bon. Indien je hieraan wil deelnemen mag je hieronder het bedrag invullen dat jij wil wegschenken.
 • Algemene voorwaarden:

  Deelname aan de georganiseerde “Handmade-in-Belgium Markt" (hierna genoemd “de markt”) impliceert integrale en voorbehoudsloze aanvaarding van de huidige algemene contractsvoorwaarden.

  Inschrijving en Annulatie:

  (1)

  Deelname aan de markt is slechts verzekerd bij betaling van de factuur binnen de 14 dagen na ontvangst van deze factuur door de respectievelijke deelnemer.

  (2)

  Alle prijzen zijn exclusief BTW

  (3)

  Ingeval van annulering van een inschrijving worden volgende kosten aangerekend:

  -Annulatie vóór 01/11/2018: 25% van de opgemaakte factuur

  -Annulatie vóór 10/11/2018: 50% van de opgemaakte factuur

  -Annulatie vóór 15/11/2018: 100% van de opgemaakte factuur

  Annulatie kan enkel schriftelijk per post aan “Handmade-in-Belgium, Luikersteenweg 322 te 3500 Hasselt” , of via een e-mailbericht met behulp van ons contactformulier

  Onregelmatige annulatie of volkomen gebrek aan annulatie betekent dat de gehele factuur verschuldigd is door de deelnemer/inschrijver.

  (4)

  De organisatoren van de markt trachten een zo aantrekkelijk mogelijke beurs te creëren met een grote verscheidenheid aan standhouders. Het beslissingsrecht inzake toelating tot deelname ligt volledig bij de organisatoren van de markt: Zij zijn in geval van niet-weerhouden voor deelname geen verantwoording of toelichting verschuldigd aan de kandidaat-deelnemer.

  Stand:

  (5)

  Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun stand en de opbouw/afbraak ervan. De standplaats dient in dezelfde staat achtergelaten te worden als de staat waarin deze zich bevond bij aanvang van de markt. Eventuele kosten voor schoonmaak of aangebrachte beschadigingen zijn voor rekening van de respectievelijke deelnemer.

  (6)

  Deelnemers zijn verplicht om hun stand open te houden tot het einde van de markt. Niet nakoming van deze verplichting betekent uitsluiting van deelname aan volgende edities.

  (7)

  De keuze van de standgrootte wordt zoveel als mogelijk gerespecteerd door de organisatie, de definitieve grootte en plaats wordt bepaald door de organisatie. Bij wijzigingen hierin wordt de deelnemer tijdig in kennis gesteld en wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing. Definitieve beslissing komt toe aan de organisator.

  (8)

  De standhouder mag enkel gebruik maken van de aan hem/haar toegewezen, gekozen en betaalde standplaats en standgrootte. De standplaats wordt vooraf aan de deelnemer per mail medegedeeld aan de hand van een standenplan. Deze toewijzing is definitief, onderlinge wissels tussen standhouders zijn niet toegestaan. De organisatie levert een inspanning om voor iedereen een zo goed mogelijke plaats te voorzien.

  (9)

  Zo deelnemers standhouders personen te werk stellen in het kader van de markt zijn zij gehouden zich in regel te stellen met de geldende arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsverplichtingen conform het Belgisch en Europees recht.

  (10)

  Deelname aan de markt impliceert het omgaan met respect voor de locatie in de meest ruime zin. Elke schade aan deuren, muren, panelen, vloeren tafels… en elke ander veroorzaakte schade zal op de deelnemer worden verhaald.

  Aansprakelijkheid

  (11)

  Bij inschrijving en deelname bevestigt de deelnemer dat hij/zij zich persoonlijk dan wel in hoofde van de feitelijke vereniging of rechtspersoon namens wie hij/zij deelneemt in regel heeft gesteld met de verplichte verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”.

  (12)

  De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of directe of indirecte schade van welke aard dan ook die ontstaat door deelname aan deze markt.

  Overige

  (13)

  In geval van betwisting op basis van deze overeenkomst of buiten-contractueel inzake deelname aan de markt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en is in territoriale zin de rechtbank van arrondissement Hasselt bevoegd.

  (14)

  Door deelname aan deze beurs geeft u de goedkeuring aan Handmade In Belgium vzw voor het gebruik van de door u toegezonden foto's op sociale media, flyers, posters, website, pers en andere mediakanalen.

 

Verificatie